Pop-Up-Exposició 2022

A "Daniel und die Kunst"

Diàleg amb la matèria

Del 17 al 19 de març mostrem obres noves a la galeria "Daniel und die Kunst" a Hamburg.